ژنراتورهای گازسوز TEDOM

TEDOM,GAS,GENERATOR,گازسوز,ژنراتور گازسوز,تدوم

ژنراتورهای گازسوز TEDOM

EN
چهار‌شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۵ ۰ نظر  بازدید

* ژنراتورهای گازسوز

TEDOM Natural GAS
POWER / توان ENGINE / موتور
Heat Output Thermal Output Maximum Electrical Output Gas Consumption
سوخت مصرفی
در100% بار
(مترمکعب / ساعت)
Cylinder
سیلندر
MODEL
مدل
Colling Radiator Heat Exchanger
KW
کیلووات
KVA
کیلوولت آمپر
KVA
کیلوولت آمپر
KW
کیلووات
KVA
کیلوولت آمپر
Prime Number
تعداد
55 94 97 81 101 24.4 6 TNGG 80
67 122 124 104 130 29.7 6 TNGG100
79 147 150 125 156 36.3 6 TNGG 120
85 194 197 164 205 45.9 6 TNGG 160
95 220 222 184 230 49.7 6 TNGG 180
97 240 242 200 250 54.0 6 TNGG 200
89 - 286 235 294 60.0 6 TNGG 230
124 - 402 331 414 83.5 6 TNGG 330
164 - 499 410 512 106.0 6 TNGG 410
175 - 554 455 569 116.0 6 TNGG 450
186 - 611 500 625 126.0 6 TNGG 500


دیدگاه خود را بیان کنید
کارشناسان خارج از دسترس