صنایع - کارخانجات

فولاد,نورد,عصاره,گلستان,شورابه,ید,ذوب آهن,سرام,شیشه و گاز,نخ,بسته بندی,قوطی,فیلم,بافت,بتن,نور جوجه,محب پلیمر,شورابه ,دلند,پی پروژه,نیشکر,هفت تپه,بردار شیب,موبدان,شیمی,آیدین

پروژه های اجرا شده توسط شرکت مولد نیرو میکا

EN
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۷ ۰ نظر  بازدید

شرکت ذوب آهن فولاد نطنز 2 دستگاه دیزل 2250 کاوا

شرکت گلستان عصاره دلند 3 دستگاه دیزل 1675 کاوا

شرکت شورابه ید گلستان 3 دستگاه دیزل 2250 کاوا

شرکت بردارشیب تبریز 1 دستگاه دیزل 2100 کاوا

شرکت ایران تک نخ نوشهر 1 دستگاه دیزل 2100 کاوا

شرکت فرایند گستر تآمین 1 دستگاه دیزل 550 کاوا

شرکت موبدان شیمی 1 دستگاه دیزل 1900 کاوا

کارخانه شیشه و گاز تهران 2 دستگاه دیزل 630 کاوا

شرکت صنایع بسته بندی و قوطی تبریز 2 دستگاه دیزل 2100 کاوا

شرکت روکاسرام یزد 1 دستگاه 900دیزل کاوا

شرکت صاف فیلم تبریز 1 دستگاه دیزل 1900 کاوا

شرکت گلسان بافت تبریز 1 دستگاه دیزل 275 کاوا

شرکت آیدین تبریز 1 دستگاه دیزل 1900 کاوا

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 2 دستگاه دیزل 1100و1670 کاوا

صنایع اخوان 1 دستگاه دیزل 550 کاوا

شرکت دند 1 دستگاه دیزل 350 کاوا

شرکت بتن سازی پی پروژه 1 دستگاه دیزل 460 کاوا

گروه صنعتی آرتا گروپ 2 دستگاه دیزل 630 کاوا

کارخانه فولاد نورد ایوان غرب 1 دستگاه دیزل 550 کاوا

شرکت کشت و صنعت ملارد 1 دستگاه دیزل 550 کاوا

شرکت محب پلیمر قم 1 دستگاه دیزل 1900 کاوا

شرکت نور جوجه آمل 1 دستگاه دیزل 830 کاوا


دیدگاه خود را بیان کنید
کارشناسان خارج از دسترس